Werkwijze

U kunt telefonisch of via e-mail een afspraak maken voor een (kosteloos) intakegesprek. Als u na het intakegesprek besluit om te starten met de begeleiding maken we nadere afspraken over de locatie en het tijdstip van begeleiding. De begeleiding vindt plaats in de praktijk of op school.

Na 15 weken volgt een evaluatiegesprek. We bespreken de resultaten en bepalen of en hoe de begeleidingĀ wordt voortgezet. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de hulpvraag. BeĆ«indiging vindt plaats na een evaluatiegesprek.

Begeleiding

De begeleiding is altijd maatwerk en gericht op het specifieke probleem van het kind. Elke begeleiding kent de volgende doelen:

  1. het probleem verminderen, beheersbaar maken of zelfs oplossen
  2. het welbevinden van het kind een positieve impuls geven

De twee vormen van begeleiding die Eigen Kracht biedt, zijn