Autisme Spectrum Stoornis

De term Autisme Spectrum Stoornis wordt op dit moment gebruikt voor alle vroegere stoornissen in het autistisch spectrum. Er is nu één term en de ernst wordt weergegeven in gradaties:

 • Niveau 1 (vereist steun)
 • Niveau 2 (vereist substantiële steun)
 • Niveau 3 (vereist zeer substantiële steun)

Het gebied van autisme spectrum stoornis is zo groot, dat het zich in veel verschillende vormen manifesteert en geen kind met autisme hetzelfde is.

autismeBegeleiding

De begeleiding richt zich op niveau 1 (voorheen stoornis van Asperger en PDD-NOS) en kan het volgende inhouden:

 • Leren begrijpen wat ASS betekent (psycho-educatie)
 • Leren plannen en organiseren
  • Weekplanning
  • Dagplanning
  • Huiswerkplanning
  • Een studieplan maken (hoe je een opdracht/werkstuk moet aanpakken)
  • Organiseren van boeken en materialen
 • Leren herkennen en benoemen van gevoelens bij zichzelf en bij anderen
 • Leren begrijpen van sociale situaties
 • Bevorderen sociale vaardigheden
 • Bevorderen van zelfregulerend gedrag (o.a. omgaan met boosheid)