ADHD en ADD

ADHD

Bij ADHD is er sprake van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste kinderen problemen met:

 • Aandacht en concentratie
  Zij vinden het moeilijk om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden.
 • Hyperactiviteit
  Ze zijn, vooral op jongere leeftijd, voortdurend in beweging. Stil zitten en rustig zijn kost ongewoon veel energie.
 • Impulsiviteit:
  Zij doen voordat ze denken. De ‘remfunctie’ ontbreekt.
 • Regelfuncties:
  Ze vinden het moeilijk te plannen, hun emoties, motivatie en alertheid te reguleren en eerdere ervaringen te laten meespelen.

ADD

Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD. Officieel spreekt men van ADHD van het overwegend onoplettende type.

Begeleiding

De begeleiding richt zich op:

 • Leren begrijpen wat AD(H)D betekent (psycho-educatie)
 • Leren plannen en organiseren:
  • Weekplanning
  • Dagplanning
  • Huiswerkplanning
  • Organiseren van boeken en materialen
 • Manieren om makkelijker en beter te leren
 • Concentratieoefeningen
 • Aanleren van betere oplossingsstrategieĂ«n
 • Bevorderen zelfregulerend gedrag (eerst denken, dan doen)