Dyslexie

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

De stoornis wordt veroorzaakt door problemen in de fonologische en orthografische taalverwerking.

Begeleiding

 1. Probleemanalyse door het afnemen van lees- en spellingtoetsen.
 2. Vormgeven van de begeleiding op grond van verkregen informatie. Doel van de dyslexiebegeleiding is een voldoende niveau van technisch lezen en spellen passend bij de leeftijd, schoolniveau en/of beroepsperspectief. Om dit doel te bereiken is meer, explicieter en fijner afgestemde instructie nodig. De instructie richt zich op:
  • Klank-tekenkoppelingen (basis is klankstructuur, niet het alfabetische principe)
  • Woordlezen
  • Tekstlezen
  • Spellingregels. Daarbij wordt gebruik gemaakt van steunkaarten en stappenschema’s.

  De instructie wordt gegeven volgens het interactieve directe instructiemodel: terugblik, instructie (oriëntatie en uitleg), begeleide inoefening en afronding.

 3. Regelmatig vindt een evaluatie plaats ten opzichte van gestelde (tussen)doelen.